Posjeta JU „Terapijska zajednica Kampus“

Dana 12.12.2019. godine stručno osoblje iz JU „Terapijska zajednica Kampus“ Kantona Sarajevo (u daljem tekstu TZ Kampus) je održalo prezentaciju svog programa rada za zainteresovane osuđene osobe u Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica.

Prezentacija je obavljena u prostorijama Odsjeka za prijem i opservaciju KPZ ZT Zenica. U organizaciji ove aktivnosti učestvovalo je stručno osoblje Sektora za poslove odgoja-tretmana, u saradnji sa stručnim osobljem Sektora za poslove osiguranja. Zainteresovanost za prezentaciju je izrazio veći broj osuđenih lica, zbog čega je prezentacija održana za dvije grupe osuđenika. Predstavljanju rada TZ Kampus je prisustvovalo ukupno 50 osuđenih lica.

Prezentacija je prva faza u provođenju projekta „Terapijske zajednice u kazneno-popravnom zavodu“, a kojeg provodi TZ Kampus u saradnji sa KPZ ZT Zenica. Prezentacija je održana za osuđene osobe sa historijom konzumiranja psihoaktivnih supstanci (PAS), a tokom prezentacije su predstavljene organizacija i struktura TZ Kampus, kao i osnovne informacije o proceduri prijema i aktivnostima koje se provode u okviru ove ustanove, sa naglaskom na motiviranje prisutnih za promjenama na ličnom planu i jačanjem njihove spremnosti za nastavak tretmana u periodu nakon izdržane kazne.

Dogovoreno je da će se u narednom periodu organizovati motivacijske grupe za zainteresovane osuđene osobe, koje imaju historiju konzumiranja PAS, a koje će voditi stručno osoblje TZ Kampus, u saradnji sa stručnim osobljem KPZ ZT Zenica. Planirane aktivnosti imaju za cilj povećanje i jačanje lične motivacije osuđenih osoba na putu ka promjeni, kako bi se u postpenalnom periodu smanjila vjerovatnoća javljanja recidiva u korištenju PAS i činjenju krivičnih djela.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *