Dan nezavisnosti BiH u KPZ ZT Zenica

Dana 02.03.2023. godine u KPZ ZT Zenica obilježen je Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Osuđene osobe, koje su članovi muzičke i dramske sekcije, održale su prigodan muzičko-recitatorski program, koji su u proteklom periodu pripremili uz pomoć i stručnu asistenciju gospodina Mijatović Miroljuba, instruktora glume. U kino sali Zavoda, pred velikim brojem osuđenih lica i službenih osoba Zavoda, članovi sekcije su izveli pet muzičkih numera i veći broj recitala na temu ljubavi prema svojoj domovini, Bosni i Hercegovini, pri čemu su na kraju od strane svih prisutnih bili nagrađeni gromoglasnim aplauzom. Ovakvi programi su sastavni dio penološkog tretmana koji se provodi u našoj ustanovi, a sa ciljem resocijalizacije osuđenih osoba i njihove pripreme za što bolju integraciju u normalne tokove života nakon izlaska na slobodu.

Comments are closed.