OBAVIJEST – ONLINE POSJETE

OBAVIJEST – ONLINE POSJETE

Zbog trenutne pogoršane epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini usljed pandemije virusom COVID-19 na snazi su znatna ograničenja u načinu ostvarivanja prava na posjetu osuđenim osobama. Kazneno – popravni zavod zatvorenog tipa Zenica kontinuirano poduzima aktivnosti kako bi osuđenim osobama olakšao trenutnu situaciju i omogućio im da u ovim teškim vremenima i dalje ostanu u kontaktu sa članovima porodice.

Stoga Zavod trenutno vrši organizacione pripreme kako bi za vrijeme restrikcije posjeta osuđenim osobama omogućio novinu u ostvarivarnju kontakata: organiziranje online (virtualnih) posjeta putem interneta.

U tu svrhu Zavod će već početkom aprila 2021.g. omogućiti video-pozive putem aplikacije SKYPE. Zainteresirani članovi porodice osuđene osobe u tu svrhu trebaju posjedovati registriran račun (“account”) na aplikaciji SKYPE, a svi detalji prijave i interni modaliteti za uspostavljanje video-poziva uskoro će biti prezentirani na web-prezentaciji Zavoda.

Direktor Zavoda

Redžo Kahrić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.