OBAVIJEST – ONLINE (SKYPE) POSJETE OD 05.04.2021.

Kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa Zenica će od 05.04.2021.g. tokom restrikcije posjeta usljed pandemije virusom COVID-19 omogućiti osuđenim osobama da putem videotelefonije u okviru aplikacije SKYPE uspostavljaju audiovizualnu komunikaciju sa članovima primarne socijalne sredine u svrhu očuvanja i poboljšanja porodičnih odnosa.

Članom primarne socijalne sredine smatraju se: roditelji, supruga, djeca, braća i sestre osuđene osobe, hranitelj i staratelj iz perioda prije punoljetstva, ukoliko osuđena osoba nema drugih članova primarne socijalne sredine.

Član porodice je dužan da o svome trošku obezbijedi priključak na internet, uređaj za audiovizualnu komunikaciju sa instaliranom aplikacijom SKYPE kao i registriran korisnički račun te da osuđenoj osobi dostavi podatke o korisničkom računu.

Audiovizualna komunikacija traje 20 minuta i u istoj mogu učestvovati svi naprijed navedeni članovi porodice.

Audiovizualna komunikacija će se ostvariti od ponedjeljka do četvrta u periodu od 8 do 16 sati prema rasporedu preodgojnih kolektiva.

Član porodice je dužan da na dan za koji je osuđena osoba najavila komunikaciju bude dostupan za uspostavu veze u periodu od 8 do 16 sati

Svaki član porodice se prilikom uspostavljanja audiovizualne komunikacije mora identificirati na način da će zavodskom policajcu – stražaru pokazati pred kamerom identifikacioni dokument u svrhu evidentiranja identiteta.

Zavod neće na bilo koji način pohranjivati lične podatke člana porodice niti će audiovizualna komunikacija biti snimana.

Ukoliko član porodice ne može biti identificiran ili komunikaciju pokuša ostvariti lice koje nije član porodice, bit će upozoren na to upozoren.

Komunikacija će biti prekinuta i u slučaju da osuđena osoba ili član porodice se ponaša neuljudno ili da razgovara na teme koje se odnose na planiranje, počinjenje bilo kojega krivičnog djela ili na sigurnost Zavoda, službenih lica i osuđenih osoba te općenito na javnu sigurnost.

U slučaju daljeg pokušavanja učešća u komunikacija ista će biti prekinuta.

Zavod ne snosi odgovornost za bilo koji vid štete i štetnih posljedica koje članu porodice mogu nastati tokom vođenja audiovizualne komunikacije.

Ovaj vid komunikacije će osuđenim osobama biti omogućen privremeno do momenta kada će ponovno biti omogućeno korištenje svih vidova posjeta u Zavodu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.